1.01.01.2005 - Nowy Rok - Uroczystość Bożej Rodzicielki (Theotókos), o godz. 1630 Nabożeństwo o Pokój.

2.16.01.2005 - Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.

3.06-08.02.2005 - Nabożeństwo Eucharystyczne 40 - godzinne z adoracją Najświętszego Sakramentu przez poszczególne osiedla naszej parafii o wyznaczonych godzinach.

4.09-13.02.2005 - Środa Popielcowa; rekolekcje parafialne pod przewodnictwem ks. Jerzego Dzierżanowskiego - duszpasterza rodzin diecezji opolskiej .

5.11.02.2005 - wspomnienie MB z Lourdes - Światowy Dzień Chorych. Msza św. w intencji chorych z naszej parafii i udzielenie Sakramentu chorych.

6.16.02.2005 - Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.

7.21.02.2005 - Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwemks. bpa Gerarda Kusza i udzielenie Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z III klas gimnazjum, która jako pierwsza w nowopowstałej parafii w II klasie (1998 r.) przystąpiła do I Komunii Świętej.

8.16.03.2005 - Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.

9.17.03.2005 - Parafia nasza otrzymała w darze od parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Babic koło Raciborza 30-letnie stacje "Drogi Krzyżowej" w formie płaskorzeżby odlane w gipsie, które zawisły na ścianach naszego kościoła. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" oraz zapewnienie o pamięci modlitewnej.

10.24-26.03.2005 - Triduum Paschalne - Misterium Zbawcze Chrystusa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

11.25.03.2005 - Wielki Piątek; Droga Krzyżowa - przejście ulicami naszej parafii, od świetlicy Caritas (dawna kaplica)) do kościoła, a od godz. 1900 Obrzędy Wielkopiątkowe.

12.26.03.2005 - Wielka Sobota - Adoracja przy Bożym Grobie. O godz. 2200 Msza św. Wigilii Paschalnej z Procesją Rezurekcyjną.

13.27-28.03.2005 - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

14.01.04.2005 - I piątek miesiąca; o godz. 19.00Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II o zdrowie, a o godz. 2100Nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim, a po nim nocne czuwanie w kościele i modlitwy o zdrowie Jego Świątobliwości.

15.02.04.2005 - o godz. 21.00 Nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim z udziałem wiernych naszej parafii w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II o zdrowie. Po Nabożeństwie nocne czuwanie i modlitwy za duszę śp. Jana Pawła II (o godz. 2137 Jan Paweł II odszedł do domu Boga Ojca, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę). Godz. 22.00 bicie dzwonów kościoła ogłaszające odejście Jana Pawła II.

16.03.04.2005 - Uroczystość Bożego Miłosierdzia; o godz. 08.00 Msza św. w int. śp. Ojca Świętego Jana Pawła II, a o godz. 21.00Nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim z udziałem wiernych. Wyłożenie księgi kondolencyjnej Ojca Świętego Jana Pawła II w celu dokonywania wpisów przez parafian.

17.04-09.04.2005 - o godz. 21.00Nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim i czuwanie modlitewne z udziałem wiernych z Zabrza. Uczestnicy nabożeństwa przynoszą ze sobą świece, które o godz. 2137przy dźwiękach dzwonu kościelnego zapalone zostały wzniesione do góry - "Światło Chrystusa" dla Papieża, a potem zostawione pod Krzyżem. Kościół był otwarty całą dobę, każdy mógł przyjść i pomodlić się za duszę śp. Jana Pawła II.

18.04.04.2005 - o godz. 21.00 czuwanie modlitewne zorganizowane przez zabrzańską młodzież.

19.05.04.2005 - o godz. 16.00 spotkanie harcerzy zabrzańskich pod Krzyżem Papieskim i czuwanie modlitewne.

20.06.04.2005 - o godz. 15.00 przemarsz młodzieży z ks. Bronisławem Jakubiszynemz Placu Wolności ulicami Zabrza (Jagielońską, Curie - Skłodowskiej, Gdańską, Hermisza), pod Krzyż Papieski i czuwanie modlitwne.

21.07.04.2005 - o godz. 20.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Kusza za duszę śp. Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem Prezydenta Zabrza Jerzego Gołubowiczai wiernych z Diecezji Gliwickiej. Liturgię Mszy św. ubogacił Zabrzański Chór "Resonans Con Tutti". Została podana wiadomość o powstaniu w okolicy naszego kościoła Parku im. Jana Pawła II.

22.08.04.2005 - o godz. 10.00 Spotkanie wiernych w kościele na transmisji na telebimie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. Ojca Świętego Jana Pawła II.

23.08.04.2005 - o godz. 19.00 Msza św. w int. śp. Ojca Świętego Jana Pawła II, a o godz. 21.00 czuwanie modlitewne pod Krzyżem Papieskim.

24.16.04.2005 - Msza św. za duszę śp. Ojca Świętego Jana Pawła II.

25.17.04.2005 - Odpust Parafialny ku czci św. Wojciecha. Sumę odpustową o godz. 1130 odprawił i kazanie wygłosił ks. dr Rajmund Bigdoń.

26.18.04.2005 - uchwała Rady Miejskiej miasta Zabrza w sprawie nadania imienia Jana Pawła II parkowi powstającemu na Osiedlu Kopernika w pobliżu kościoła p.w. św. Wojciecha.

27.19.04.2005 - o godz. 19.00 Msza św. w int. nowowybranego Papieża Benedykta XVI.

28.22.04.2005 - rozpoczęcie prac na parkingu przykościelnym; sadzenie krzewów na skwerach i układanie kostki brukowej.

29.23.04.2005 - wspomnienie św. Wojciecha patrona naszej parafii i Polski.

30.24.04.2005 - Uroczystość I Komunii Świętej dla klas II na Mszy św. o godz. 1130.

31.24.04.2005 - o godz. 21.00Nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim z udziałem ks. bpa Jana Wieczorka i mieszkańców Zabrza w int. papieża Benedykta XVI. Odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca - części II Światła.

32.01.05.2005 - Rocznica I Komunii Świętej dla klas III na Mszy św. o godz. 1130.

33.03.05.2005 - Uroczystość NMP Królowej Polski - o godz. 08.00 Msza św. w int. Ojczyzny

34.. 07.05.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele i pod Krzyżem Papieskim; o godz. 2000 nabożeństwo prowadzone przez ks. Matyska i jego parafię p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Zabrza Biskupice, o godz. 2100nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułę, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137 "Światło Chrystusa", od godz. 2200 do godz. 2400czuwanie modlitewne młodzieży w kościele.

35.11.05.2005 - o godz. 2130 wymarsz parafian w procesji z ks. Proboszczem i ks. Wikarym do parafii św. Teresy na adorację relikwii św. Teresy, a o godz. 2200 odprawienie Mszy św. przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus przez ks. Andrzeja Mikułę i ks. Bronisława Jakubiszyna.

36.15-16.05.2005 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła tzw. "Zielone Święta"; koniec okresu wielkanocnego.

37.16.05.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Zamknięcie księgi kondolencyjnej Ojca Świętego Jana Pawła II.

38.26.05.2005 - Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. na placu Warszawskim, a następnie procesja do 4 ołtarzy. I Ołtarz - przy ul. Warszawskiej II Ołtarz - przy ul. Hermisza III Ołtarz - przy pawilonie handlowym na ul. Banachiewicza IV Ołtarz - przy Krzyżu Papieskim

39.9.05.2005 - Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach.

40.04.06.2005 - Zakończono prace przy kaplicy przedpogrzebowej. Został zakupiony sarkofag - chłodnia, który pozwala już użytkować kaplicę przedpogrzebową. Bóg zapłać za wszelkie prace jak i ofiary na ten cel złożone.

41.04.06.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele (o godz. 2000) i pod Krzyżem Papieskim (o godz. 2100) nabożeństwo poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułę i ks. Bronisława Jakubiszyna, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137"Światło Chrystusa".

42.16.06.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

43.02.07.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. i w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II w naszym kościele i pod Krzyżem Papieskim; o godz. 2000 nabożeństwo w kościele, o godz. 2100nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137 "Światło Chrystusa", od godz. 2200 do godz. 2400 czuwanie modlitewne młodzieży przy Krzyżu Papieskim.

44.08.07.2005 - Zakończono prace przy parkingu parafialnym i obejściu wokół kościoła.

45.08.07.2005 - Prof. Wilibald Winkler - nasz parafianin, został wybrany do Krajowej Rady Katolików Świeckich na 5-letnią kadencje. Polecamy go naszej modlitwie.

46.16.07.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

47.06.08.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele (o godz. 2000) i pod Krzyżem Papieskim (o godz. 2100) nabożeństwo poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułęi ks. Bronisława Jakubiszyna, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137"Światło Chrystusa".

48.13.08.2005 - zakończono prace przy Krzyżu Papieskim. Wyłożenie podwyższenia Krzyża granitem.

49.16.08.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

50.21.08.2005 - Pielgrzymka kobiet do Sanktuarium Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach.

51.28.08.2005 - mija 10 lat od dekretu ks. bpa Jana Wieczorka Ordynariusza Diecezji Gliwickiej, którego mocą ks. Andrzej Mikuła został oddelegowany do pełnienia posługi duszpasterskiej w parafii św. Teresy z zadaniem podjęcia czynności związanych z planowaną organizacją powstania nowej parafii i budową kościoła na os. Kopernika.

52.01.09.2005 - w budynku plebanii rozpoczyna działalność biblioteka parafialna, która powstała z inicjatywy parafianek. Jest czynna we wtorki i czwartki po Mszy św. o godz. 19.00 i w niedzielę w godz. 16.00-18.00. Wejście do biblioteki jak do kancelarii parafialnej.

53.03.09.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele (o godz. 2000) i pod Krzyżem Papieskim (o godz. 2100) nabożeństwo poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułęi ks. Bronisława Jakubiszyna, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137"Światło Chrystusa".

54.05.09.2005 - pielgrzymka parafian na Jasną Górę i do Gidlów.

55.09.09.2005 - podjęcie prac renowacyjnych Drogi Krzyżowej i nad projektem wystroju wnętrza kościoła przez pracownię Bogumiła Burzyńskiego z Katowic.

56.12.09.2005 - po pobycie w szpitalu, na plebanii w naszej parafii zamieszkał ks. dr Rajmund Bigdoń.

57.14.09.2005 - Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. o godz. 1800 odprawiona pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wieczorka, po której nastąpiła procesja pod Krzyż Papieski i krótkie nabożeństwo.

58.16.09.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

59.01.10.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele (o godz. 2000) i pod Krzyżem Papieskim (o godz. 2100) nabożeństwo poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułęi ks. Bronisława Jakubiszyna, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137"Światło Chrystusa".

60.13-16.10.2005 - Zabrzańskie Dni Papieskie

CZWARTEK - 13.10.2005
18.30 - "Renesans mojego człowieczeństwa"
Różaniec prowadzony przez Zespół Muzyki Dawnej ALLEGRO - pod Krzyżem Papieskim

PIĄTEK - 14.10.2005
21.00 - Różaniec Fatimski - pod Krzyżem Papieskim

SOBOTA - 15.10.2005
17.00- Msza święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
18.00 - Koncert "Jesteśmy razem" (Ewa Uryga i jej goście) - w czasie koncertu "Jesteśmy razem" na placu przed kościołem rozprowadzane były maskotki, z których dochód przeznaczono dla Zabrzańskiej Fundacji dzieci chorych na białaczkę.
21.00 - Apel Jasnogórski z modlitwą różańcową

NIEDZIELA - 16.10.2005
17.00 - Msza święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
20.45 - Poezja Karola Wojtyły (w wykonaniu aktorów Teatru Nowego)
21.00 - Apel Jasnogórski z modlitwą różańcową
21.37 - Światełko dla śp. Ojca Świętego Jana Pawła II

61.16.10.2005 - V Dzień Papieski "Jan Paweł II - Orędownik Prawdy"; dniem modlitwy w int. beatyfikacji Ojca Świętego.

62.16.10.2005 - Msza św. w int. budowniczych naszego Kościoła z okazji Uroczystości św. Jadwigi - patronki Śląska

63.31.10.2005 - Wieczysta Adoracja; całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

64.01.11.2005 - Nabożeństwo modlitewne tzw. "Litania miast" o godz. 2000 pod Krzyżem Papieskim z odmówieniem Różańca poświęcona ludziom, którzy oddali życie, abyśmy mogli godnie żyć.

65.05.11.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele (o godz. 2000) i pod Krzyżem Papieskim (o godz. 2100) nabożeństwo poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułęi ks. Bronisława Jakubiszyna, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137"Światło Chrystusa".

66.07.11.2005 - I spotkanie wspólnoty parafialnej "Legion Maryi".

67.11.11.2005 - Święto Niepodległości - Msza św. w int. Ojczyzny. 87 rocznica odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.

68.16.11.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

69.20.11.2005 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - kończy ona Rok Liturgiczny. Spotkanie ministrantów i byłych ministrantów, lektorów mieszkających na terenie naszej parafii (od lat 7 do 77 i starszych). Dzisiaj odbyło się liczenie wiernych. W niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 2144 wiernych, a Komunię św. przyjęło 684 wiernych.

70.03.12.2005 - I sobota miesiąca - comiesięczne spotkania modlitewne za duszę śp. Jana Pawła II w naszym kościele (o godz. 2000) i pod Krzyżem Papieskim (o godz. 2100) nabożeństwo poprowadzone przez ks. Andrzeja Mikułęi ks. Bronisława Jakubiszyna, - odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i odmówienie Różańca; o godz. 2137"Światło Chrystusa".

71.08.12.2005 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Spotkanie wszystkich byłych i obecnych "marianek" z terenu naszej parafii, przyjęcie nowych dziewcząt do grona Dzieci Maryi.

72.15.12.2005 - Spotkanie emerytów i rencistów oraz osób zainteresowanych połączone z opłatkiem.

73.16.12.2005 - Msza św. w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

74.18.12.2005 - Przedstawienie Jasełek przez dzieci z naszej szkoły.

75.20.12.2005 - Założenie odrestaurowanych stacji Drogi Krzyżowej. Wystawienie przy ołtarzu makiet - propozycji wystroju ołtarza głównego (prezbiterium).

76.24.12.2005 - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. - Pasterka w intencji parafian. Mija 10 rocznica jak 24.12.1995 w kaplicy na osiedlu Kopernika została odprawiona pierwsza Msza św. - Pasterka.

77.25-26.12.2005 - Uroczystość Bożego Narodzenia. W drugi dzień Świąt Opłatek parafialny.