1. 05.01.2019 – sobota – o godz 15:00 nastąpił wyjazd od Częstochowy na Jasną Górę na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

gazetce parafialnej zamieszczony został plan rekolekcji parafialnych, które odbędą się od 6 marca, a poprowadzi je ks. Marcin Gajda, proboszcz z  Sośnicowic.

2. 06.01.2019 r. - Niedziela - Uroczystość Objawienia Pańskiego – o godz. 14:00 z placu przed kościołem św. Kamila wyruszył pochód Trzech Króli. Parafianie stanowili grupę czerwoną pochodu.

3. 09.01.2019 r. - o godz. 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

4. 13.01.2019 r. - Niedziela – święto Chrztu Pańskiego - o godz 16:30 odbyły się Nieszpory kolędowe.

5. 14.01.2019 r. - poniedziałek – o godz 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla młodzieży.

6. 15.01.2019 r. - wtorek - o godz. 13:30 po raz siódmy w naszej parafii odbyło się kolędowanie Przedszkolaków.

7. 16.01.2019 r. – środa - o godz.19:30 po Mszy św. w salce parafialnej odbyła się katecheza dla dorosłych.

8. 18.01.2019 r. - piątek – nastąpił wyjazd młodzieży naszej parafii na światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Młodzież zabrała ze sobą zebrane wcześniej intencje parafian.

9. 19.01.2019 r. - sobota - w salce parafialnej o godz. 11:00 odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Legionu Maryi.

10. 20.01.2019 r. - II Niedziela Zwykła – w tym dniu modliliśmy się o Jedność Chrześcijan.

11. 23.01.2019 r. - środa - w świetlicy Caritas o godz. 15: 00 odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka na którym wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola nr 36.

- o godz 19:30 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

12. 27.01.2019 r. - III Niedziela zwykła – dziękowaliśmy Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży.

13. 28.01.2019 r. - poniedziałek – o godz 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla młodzieży.

14. 30.01.2019 r – środa - o godz. 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

15. 01.02.2019 r. - piątek – o godz. 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie Róż Różańcowych.

16. 02.02.2019 r – sobota - o godz 15:00 nastąpił wyjazd od Częstochowy na Jasną Górę na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

17. 03.02.2019 r. - IV Niedziela Zwykła – z racji wspomnienia św. Błażeja udzielane było błogosławieństwo gardła.

O godz. 16:30 nastąpiło wspólne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

18. 05.02.2019 r. - wtorek – po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej odbyło się spotkanie pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej.

- na ścianie czołowej z prawej strony ołtarza głównego zamontowany został ołtarz boczny z Matka Boską Nieustającą Pomocy

19. 06.02.2019 r. - środa - o godz. 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

20. 10.02.2019 r. V Niedziela Zwykła - w parafii gościliśmy ks. Edwarda, który przyjechał do nas z Wielkiej Brytanii.

21. 12.02.2019 r. - o godz. 19:00 odprawiona została Msza św za Miasto Zabrze.

22. 16.02.2019 r. - o godz. 7:30 nastąpił wyjazd pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej.

23. 17.02,2019 r. - VI Niedziela Zwykła – w gazetce parafialnej zamieszczono plan rekolekcji parafialnych, które rozpoczynają się 6 marca, a które poprowadzi ks. Marcin Gajda proboszcz z Sośnicowic.

24. 20.02.2019 r. - środa – w świetlicy Caritas została zorganizowana zabawa karnawałowa dla emerytów i rencistów.

25.  27.02.2019 r. – środa – po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej  odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

26. 28.02.2019 r. – czwartek – o godz. 18:15 w kościele odbyło się spotkanie formacyjne dla młodzieży  III klas gimnazjalnych oraz VIII klas szkoły podstawowej – ostatnie przed przyjęciem Sakramentu  Bierzmowania ,który udzieli ks. biskup Jan Kopiec 25 marca.

27.  02.03 2019 r. – sobota -  o godz. 15:00 nastąpił wyjazd parafian na Jasną Górę na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi  Królowej Polski

- w świetlicy Caritas zorganizowana została zabawa karnawałowa.

28.  03.03.2019 r. – VIII Niedziela Zwykła -  rozpoczęło się 40 godzinne nabożeństwo  przygotowujące do Wielkiego Postu.

- Adorację Najświętszego Sakramentu  o godz. 13:00 rozpoczęli parafianie z os. Kopernika i Słonecznej Doliny

- Od godz. 14:00 do 15:00 adorację prowadzili parafianie z os.  Hermisza,  a od godz. 15:00 do 16:00 parafianie z os. Szczęść Boże.

29.   04.03.2019 r. – poniedziałek -  w 40 godzinnym nabożeństwie adorację Najświętszego Sakramentu  od godz. 15:00  do godz. 16:00 prowadzili parafianie z os. Hermisza.

- od godz. 16:00 do godz. 17:00 parafianie os. Szczęść Boże, a od godz.  17:00 do godz.18:00 parafianie z os. Kopernika i Słoneczna  Dolina.

30.  05.03.2019 – wtorek -   w 40 godzinnym nabożeństwie adorację Najświętszego Sakramentu  od godz.  15:00  do godz. 16:00 prowadzili parafianie z os. Szczęść Boże.

- od godz. 16:00 do godz. 17:00 parafianie os. Kopernika i Słoneczna  Dolina, a od godz.  17:00 do godz.18:00 parafianie z os.. Hermisza

31.    06.03.2019 r. czwartek – o godz. 20:00 rozpoczęła się nauka rekolekcyjna dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

32.  10.03.2019 r.- I Niedziela Wielkiego Postu – o godz.16:15  rozpoczęły się Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym; które głosi  o. Rekolekcjonista  ks. Marcin Gajda .

- rozpoczęła się zbiórka artykułów biurowych i papierniczych dla ośrodka rehabilitacji w Rusinowicach.
33. 11.03.2019 r. – poniedziałek – po wieczornej Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla młodzieży.
34. 13.03.2019 r. – środa – o godz. 19:30 rozpoczęło się spotkanie SNE dla dorosłych.
35. 17.03.2019 r. – II Niedziela Wielkiego Postu - o godz. 16:30 odbyły się Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym , które głosił o. Bernard, OMI.
- o godz. 15:30 w salce parafialnej młodzież ,która uczestniczyła w światowych Dniach Młodzieży
w Panamie dzieliła się swymi przeżyciami z zainteresowanymi wiernymi.
36. 20.03.2019 r. środa - po Mszy św. o godz. 19:30 w salce parafialnej rozpoczęła się katecheza dla dorosłych.
37. 24.03.2019 r. – III Niedziela Wielkiego Postu. – w gazetce parafialnej został zamieszczony List pasterski biskupa gliwickiego na Wielki Post 2019 roku.
38. 25.03.2019 r. – środa – na Mszy św. o godz. 18:00 ks. biskup Jan Kopiec udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
39. 26.03.2019 r. - wtorek - od godz. 19:30 w salce parafialnej udzielano parafianom pomocy przy rozliczeniu podatku z Urzędem Skarbowym.

40.  27.03.2019 r. - środa - o godz. 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE  dla dorosłych.

41. 28.03.2019 r. – czwartek – o godz. 17:00 w świetlicy Caritas odbyło się spotkanie rencistów.

42. 30.03.2019 r. – sobota  -  |Róże Różańcowe naszej parafii  uczestniczyły w Wielkopostnym  Dniu Skupienia w parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach.

43.  31.03.2019 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu – o godz. 16:00 kazanie pasyjne podczas Gorzkich Żali wygłosił  o. Bernard OMI

44.  01.04.2019 r. – poniedziałek – o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie pielgrzymów udających się na pielgrzymkę do Francji.

45.   02.04.2019 r. – wtorek -  po Mszy św. Odbyło się spotkanie rodziców dzieci udających się na kolonie do Polańczyka

46.   03.04.2019 r. -  środa – w salce parafialnej o godz. 19: 30 odbyła się katecheza dla dorosłych.

47.  05.04.2019 r. – piątek -  o godz. 19:00 parafianie uczestniczyli w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się od parafii św. Kamila.

48.   06.04.2019 r. -  sobota – o godz. 15:00 nastąpił wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy na Zawierzenie niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

49.  07.04.2019 r. V Niedziela Wielkiego Postu – w gazetce parafialnej zamieszczone zostało zaproszenie na Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży naszej parafii.

        - kazanie pasyjne podczas Gorzkich Żali wygłosił o. Bernard OMI.

50.  08.04.2019 r. – poniedziałek – o godz. 19:30  w salce parafialnej odbyło się spotkanie Młodych SNE.

        - w sklepach naszej parafii wystawione zostały kosze z logo Caritas, do których zbierane będą artykuły spożywcze dla osób i rodzin będących w potrzebie.

51. 12.04.2019 r. – piątek – o godz. 18:15 rozpoczęła się szczególna Droga Krzyżowa w formie inscenizacji Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży naszej parafii.

52. 14.04.2019 r. – Niedziela Palmowa - zaprezentowana została ikona „Anastasis” - Zstąpienie Jezusa Chrystusa do otchłani. Ikona napisana przez ikonopisarzy Śląskiej Szkoły Ikonograficznej zostanie w naszym kościele  i zawiśnie w przedsionku  naprzeciw ikony  św. Wojciecha.

53. 18.04.2019 r. - Wielki Czwartek - Triduum Paschalne - Misterium Zbawcze Chrystusa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej – procesja z odśpiewaniem  hymnu „Sław języku tajemnicę”, Adoracja do godz. 22:00

54. 19.04.2019 r. – Wielki Piątek - Droga Krzyżowa - przejście ulicami naszej parafii, od świetlicy Caritas do Kościoła, a od godz. 19:00 Obrzędy Wielkopiątkowe.

55.  20.04.2019 r -   Wielka Sobota

 - Adoracja przy Bożym Grobie.                                                                                                  

                                   godz. 8:00 - Ciemna Jutrznia

                                   godz. 9:00 -  os. Szczęść  Boże

                                   godz. 10:00 – os. Kopernika

                                   godz. 11:00 – os. Kopernika, Słoneczna Dolina

-  o godz. 22  rozpoczęła się Uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej.

- rozpoczęła się zbiórka artykułów biurowych i papierniczych z przeznaczeniem dla ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach

56.  21.04.2019 r. – Niedziela Zmartwychwstania  Pańskiego.

        - w gazetce parafialnej zamieszczono podziękowania dla darczyńców na rzecz dzieci przebywających w Rusinowicach, schroniska Brata Alberta i przyniesione skarbonki Jałmużny wielkopostnej.

57.  22.04.2019 r. – poniedziałek – II dzień świąt Wielkiej Nocy – świętowaliśmy odpust ku czci św. Wojciecha. Sumę   odpustową  celebrował ks. Marcin Gajda – tegoroczny rekolekcjonista.

58.   24.04.2019 r. – . środa – o godz. 19:45 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie członków Szkoły owej Ewangelizacji.

59.  25.04.2019 r. – czwartek – o godz. 17:00 rozpoczęło się spotkanie rencistów i emerytów w świetlicy Caritas naszej parafii.

60.  28.04.2019 r – II Niedziela Wielkopostna -   w czasie Mszy św.  o godz.11:30 dzieci z klas III przyjęły Pierwszą Komunię św.

61.  05.05.2019 r. – III Niedziela Wielkanocna -  młodzież uczęszczająca do  I  LO w Zabrzu przeprowadziła zbiórkę do puszek przed kościołem, której dochód przeznaczony został  na pomoc w rehabilitacji po chorobie nowotworowej ich kolegi.

62.  08.05.2019 r. – środa – uroczystość św. Stanisława Bp i M, głównego patrona Polski

        -  w salce parafialnej po Mszy św. Odbyło się spotkanie NSE dla dorosłych.

63.  12.05.2019 r. – IV Niedziela Wielkanocna   w gazetce parafialnej zamieszczone zostało zaproszenie dla dzieci do udziału  w konkursie plastycznym   „Maryja-matką wszystkich ludzi”.

64.   22.05.2019 r. -  środa  - w świetlicy Caritas o godz. 17:30 odbyło się spotkanie dla mam z okazji ich święta.

-  w salce parafialnej po Mszy św. odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

65.   26.05.2019 r.  VI Niedziela Wielkanocna -   gościliśmy proboszcza ks. Mariana Krojenkę, który głosił Słowo Boże . Ofiary przeznaczone zostały na potrzeby budowanej w Grzybowicach świątyni.

-  o godz. 4:30 z parkingu przy kościele wyruszyła pielgrzymka do Francji.

- mężczyźni i młodzieńcy  z naszej parafii udali się na pieszą pielgrzymkę do Piekar.

66.    27.05.2019 r.  – poniedziałek - w salce parafialnej po Mszy św. odbyło się spotkanie NSE dla młodzieży.

67.  01.06.2019  r. – sobota – młodzież z naszej parafii wyjechała na Pola Lednickie z ks. Łukaszem  Krawcem wikariuszem parafii św. Franciszka.

68.  02.06.2019 r. – Uroczystość Wniebowzięcia Pańskiego -  w liturgii uczestniczyli odwiedzający nasza parafię ks. Marcin i ks. Janusz.

70.  05.06.2019 r. – środa - po Mszy św. o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyła się katecheza dla dorosłych.

71.  08.06.2019 r. – sobota -  o godz. 15:45 spotkali się na Eucharystii członkowie wspólnoty Domowego Kościoła

        -  o godz. 18:15 rozpoczął się Zabrzański Wieczór Uwielbienia  zakończony Apelem Jasnogórskim.

72.   09.06.2019 r. -  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – gościliśmy ks. Artura.

73.   11.06.2019 r. – wtorek -  o  godz. 19:45 po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie parafialne w Bieszczadach.

74.  12.06.2019 r. -  środa -  w salce parafialnej po Mszy św. odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

75.   16.06.2019 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  -  gościliśmy ks. Andrzeja Kowalewskiego
 z Ukrainy, który głosił Słowo Boże.

-  o godz. 14:00 wyruszył  z Placu Wolności w Zabrzu Marsz dla Życia i Rodziny uwieńczony Eucharystią o godz.15:30 pod przewodnictwem ks. Bpa  Andrzeja Iwaneckiego.

        - odbył się  występ  chrześcijańskiego zespołu NiemaGotu oraz festyn rodzinny.

76.   19.06.2019 r.  środa -  w świetlicy Caritas odbyło się spotkanie emerytów i rencistów o godz. 17:00

        - po wieczornej Mszy św. Odbyła się katecheza dla dorosłych w salce parafialnej.

77.   20.06.2019 r. – uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa rozpoczęła się o godz. 8:00 na placu przy ul Warszawskiej Mszą św. I procesją do 4 ołtarzy:  I – Osiedla Hermisza,   II – Osiedle Kopernika, 
III – Osiedle Słoneczna Dolina,  IV – przy Krzyżu papieskim.

78.  26.06.2019 r. – środa – o godz. 19:30 po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne grupy SNE.

79.   30.06.2019 r. – XIII Niedziela Zwykła – w gazetce parafialnej zamieszczono zaproszenie do udziału
w diecezjalnej pielgrzymce  na Jasną Górę oraz na Festiwal Życia m.in. koncert Arki Noego, Małego TGD.

80.   02.07.2019 r. – wtorek – nastąpił wyjazd dzieci na kolonie

81.   06.07.2019 r.  – sobota -  o godz. 15:00 nastąpił wyjazd parafian na Jasną Górę na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

82.  28.07.2019 r. – XVII Niedziela Zwykła - z okazji wspomnienia św. Krzysztofa po każdej Mszy św. na parkingu obok kościoła odbywało się błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów.

- w gazetce parafialnej zamieszczona została informacja o odpuście  Porcjunkuli i warunkach jego uzyskania.

83.   03.08.2019 r. – sobota -  nastąpił wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy na Zawierzenie niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

- w parafii gościliśmy 35 osób z Zespołu Pieśni i Tańca z Naddniestrza.

84.   15.08.2019 r. – czwartek – z katedry gliwickiej parafianie udali się na Diecezjalną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę pod hasłem „ W mocy Bożego Ducha”.

85.   25.08.2019 r.  -  XXI Niedziela Zwykła – w gazetce parafialnej została zamieszczona informacja o organizowanej pielgrzymce do Toskanii.

86.   26.08.2019 r. – poniedziałek – od godz.9:00 mężczyźni z naszej parafii pracowali przy wymianie pokrycia dachowego świetlicy Caritas.

87.    01.09.2019 r. -  XXII Niedziela Zwykła – w  gazetce parafialnej podana została decyzja I synodu Diecezji Gliwickiej dotycząca przygotowania do Bierzmowania.

88.   07.09.2019 r. - sobota -  nastąpił wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy na Zawierzenie niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

89.     08.09.2019 r. – XXIII Niedziela Zwykła - -   gościliśmy proboszcza ks. Mariana Krojenkę, który głosił Słowo Boże . Ofiary przeznaczone zostały na potrzeby budowanej w Grzybowicach świątyni.

90.     11.09.2019 r. -  środa – o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla dorosłych.

91.   14.09.2019 r. – sobota – w Święto Podwyższenia Krzyża w uroczystej Mszy św. uczestniczyło 14 zaproszonych biskupów a przewodniczył jej ks. Biskup Andrzej Iwanecki.

 - odprawione zostało krótkie nabożeństwo pod Krzyżem Papieskim jako włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem”

92.    19.09.2019 r.  – środa – o godz. 19:30  w salce parafialnej odbyła się katecheza dla dorosłych.

93.    20.09.2019 r. – czwartek – młodzież z naszej parafii wyruszyła na XIII Pieszą Pielgrzymkę do Rud raciborskich do Sanktuarium MB Pokornej.

93,    21.09.2019 r. – piątek – małżeństwa z naszej parafii udały się na 35 Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i  Rodzin na Jasną Górę.

93.     22.09.2019 r. -  XXV Niedziela Zwykła -  podczas każdej Mszy św. nastąpił obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich dla wszystkich chętnych parafian, którzy nie mogli udać się na pielgrzymkę na Jasną Górę.

-  w gazetce parafialnej zamieszczono informację o planowanej na marzec pielgrzymce do Libanu.

94.    25.09.2019 r. – środa – o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne SNE dla dorosłych.

95.    26.09.2019 r. – czwartek – o godz. 17:45 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne dla młodzieży kl. VIII Szkoły Podstawowej.

96.    30.09.2019 r. – poniedziałek – o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla młodzieży.

97.     05.10.2019 r. – sobota – o godz. 15:00 nastąpił wyjazd na Jasną Górę na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi królowej Polski.

98.    06.10.2019 r. – XXVII Niedziela Zwykła – w gazetce parafialnej zamieszczono zaproszenie Legionu Maryi na Jerych Różańcowe. Prezydium z naszej parafii czuwało od godz. 12:00 do 16:00.

99.     09.10.2019 r. – środa – o godz. 19:30 odbyło się spotkanie formacyjne grupy SNE dla dorosłych.

100.   13.10.2019 r. – XXVIII Niedziela Zwykła – włączając się w obchody Dnia Papieskiego młodzież naszej parafii rozpropagowała Kremówki Papieskie sprowadzone z Wadowic.

101.   16.10.2019 r. -  środa - o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne SNE dla dorosłych.

102.   20.10.2019 – XXIX Niedziela Zwykła -  w parafii gościliśmy mniszkę klauzurową siostrę benedyktynkę Barbarę, która wspomaga budowę przedszkola integracyjnego przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu.

- przeprowadzone zostało liczenie wiernych.

103.   23.10.2019 r. – środa - o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne SNE dla dorosłych.

104.   24.10.2019 r. – czwartek - o godz. 15.00 w naszej świetlicy Caritas odbyły się obchody Dnia Seniora połączone z występem dzieci z przedszkola nr 36.

   -   o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie SNE dla młodzieży.

105.    27.10.2019 r. – XXX Niedziela Zwykła -  po Mszy św. o godz. 18:00 nastąpił akt uwielbienia Boga w Najświętszym Sakramencie w którym uczestniczyła Szkoła Nowej Ewangelizacji.

106.    31.10.2019 r. – czwartek - o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyła się katecheza dla dorosłych.

            - w naszej parafii odbyła się całodzienna Wieczna Adoracja:

 

                        09.00 – ul. od Hermisza nieparzyste do Prudnickiej

10.00 – ul. od Bydgoskiej do Poznańskiej i wszystkie ulice krótkie

11.00 – ul. Banachiewicza, Heweliusza

12.00 – ul. Gagarina, Słoneczna Dolina

13.00 – ul. Galileusza, Keplera

14.00 – ul. Ciołkowskiego

15.00 – ul. Hermisza 2, 4, 6 , 8

16.00 – ul. J. Brożka, Zonna

17.00 – ul. Tymiankowa, Miętowa, Rumiankowa, Lubczykowa, Nowy Dwór

18.00 – Legion Maryi

 

107.    01.11.2019 r. – piątek – Uroczystość Wszystkich Świętych – o godz. 20:00 odprawiona została Litania Miast pod Krzyżem Papieskim.

108.    02.11.2019 r.  - sobota - o godz. 15:00 nastąpił wyjazd na Jasną Górę na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi królowej Polski.

109.   03.11.2019 r. – XXXI Niedziela Zwykła – w gazetce parafialnej zamieszczone zostało podziękowanie siostry Barbary z Jarosławskiego Opactwa za datki w wysokości 5725 zł na budowę  katolickiego przedszkola integracyjnego im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu.

- opublikowane zostały wyniki liczenia wiernych przeprowadzone 20.10.2019 r.  Na zamieszkujących naszą parafię 5000 osób , za granica przebywa 500 osób. Na Mszę św. uczęszcza 1777 osób co daje 35,6% a Komunię św. przyjmuje 618 osób co daje 35% chodzących na niedzielną Mszę św.

110.    10.11.2019 r. - XXXII Niedziela Zwykła - w gazetce parafialnej został zamieszczony plan Kolędy  w parafii.

              -   Dzieci Maryi rozprowadzały rogale św. Marcina z okazji święta św. Marcina przypadającego na dzień 11 listopada.

111.        13.11.2019 - środa -  o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne SNE dla dorosłych.

112.       14.11.2019 r. - czwartek - o godz. 17:45 odbyło się spotkanie formacyjne dla młodzieży klas VIII przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

   -  po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców młodzieży  przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania  w związku z wyjazdem na Rekolekcje do Ustronia.

113     17.11.2019 r - XXXIII Niedziela Zwykła -  w gazetce parafialnej zamieszczono zaproszenie parafian na:

  - spotkanie sympatyków KIK w kościele św, Anny 20.11.2019 r. (środa).

  - trzeci zabrzański "Wieczór z Nim" , który odbędzie się w dniu 22.11.2019 r. (piątek) w kinie Roma a obejmować będzie koncert uwielbieniowy Piotra Płechy oraz projekcję filmu " Mam przyjaciół w niebie".

  - bezpłatne badanie słuchu przed Centrum Medycznym Silesiana w piątek 23.11.2019 r.

114.   20.11.2019 r. - środa -  o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się katecheza  dla dorosłych.

115.   21.11.2019 r.  - czwartek - o godz. 17:00 rozpoczęła się zabawa  andrzejkowa dla rencistów i emerytów  w świetlicy Caritas.

116.   24.11.2019 r. Niedziela Chrystusa Króla - podczas nabożeństwa o godz. 16:15 przyjęto nowych Lektorów, Ministrantów i Kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

-  po wieczornej Mszy św. odbyło się w salce parafialnej uroczyste spotkanie całej służby liturgicznej parafii przy wspólnym stole.

 117.  27.11. 2019 r. - środa -   o godz. 19:30 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne SNE dla dorosłych.

118.    28.11.2019 r. - czwartek - o godz. 17:45 w salce parafialnej odbyło się spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

119.   29.11.2019 r. - piątek - nastąpił wyjazd młodzieży z klas VIII na rekolekcje do ośrodka dominikańskiego  w Ustroniu.

120.   01.12.2019 r. I  Niedziela Adwentu - pod obrazem Miłosierdzia Bożego ustawiona została choinka z zawieszonymi na niej Aniołami z imionami i wiekiem dzieci dla których chętni parafianie jak co roku ufundują paczki na Boże Narodzenie.

121. 04.12.2019 r. - środa -  po Mszy św w salce parafialnej odbyła się katecheza dla dorosłych oraz odmówiono koronkę do św.  Michała Archanioła.

- o godz 19:00 rozpoczęły się Roraty dla dorosłych.

 122. 05.12.2019 r. - czwartek - o godz. 18:00  rozpoczęła się Msza św. roratnia dla młodzieży.
123.  07.12.2019 r. - sobota - zorganizowany został wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.
124.  08.12.2019 r.  II Niedziela Adwentu.   -  na Mszy św. o godz. 17:00 nastąpiło przyjęcie kandydatek do grona Dzieci Maryi oraz odnowienie przyrzeczeń. Po Mszy św. dalsze świętowanie miało miejsce w salce parafialnej.
125. 10.12.2019 r. - wtorek - po Mszy św. odbyło się spotkanie pielgrzymów udających się do Libanu.
126.  14.12.2019 r. -  sobota - rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii, które potrwają do 11.01.2019 r.

127.  15.12.2019 r. – II Niedziela Adwentu -  nastąpił przed ołtarz zwrot paczek „podpisanych Aniołami” dla dzieci z Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz świetlic środowiskowych.

-  w gazetce parafialnej ukazała się informacja o organizowanym w maju 2020 r. przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży  Śląskiego Balu Młodych.

128. 16.12.2019 r. – poniedziałek – o godz. 17.00  w świetlicy Caritas odbyła się uroczysta Wigilia dla Seniorów.

129.  18.12.2019 r. - środa – o . 19.00 odbyły się Roraty dla dorosłych

 - w czasie wieczornej Mszy św. zostały poświęcone ikony napisane przez ikonopisarzy z naszej szkoły.

- nastąpił montaż i  otwarcie ołtarza Miłosierdzia Bożego, który został ufundowany przez rodzinę Sędkowskich.

130.  19.12.2019 r. - czwartek –- nastąpił montaż i  otwarcie ołtarza Miłosierdzia Bożego.

o godz. 19.00 odprawiona została Msza św. Roratnia dla młodzieży.

131. 20.12.2019r. - piątek – o godz. 10:00 uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 42  w Zabrzu przedstawili inscenizację jasełkową.

132. 22.12.2019r. IV Niedziela Adwentu - - w gazetce parafialnej podsumowane zostały akcje charytatywne. Wspomożonych zostało 195 z Domów Dziecka i świetlic środowiskowych naszego miasta. Sprzedanych zostało 340 świec Caritasu oraz przekazano wiele darów do koszy wystawionych w sklepach

133. 23.12.2019 150.  30.12.2018 r. . poniedziałek -   – w naszej parafii zorganizowana została „Noc konfesjonałów”

134. 24.12.2018 r. wtorek-  o godz. 22:00 rozpoczęła się uroczysta Pasterka. A zebrana kolekta przeznaczona została  na Diecezjalny Fundusz Obrony Życia Diecezji Gliwickiej.

135.  27.12.2018 r. - piątek -  o godz. 10:00 kontynuowano kolędowanie przy żłobku.

136. 29.12.2019 r. - Niedziela – Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – o godz. 16:30 odprawione zostały nieszpory kolędowe .

 

 

 

Sakrament

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Chrzest

86

75

83

81

72

96

76

79

I Komunia św.

53

42

-

25

69

84

81

18

Bierzmowanie

57

44

44

39

36

33

28

77

Małżeństwo

42

38

24

24

25

26

16

17

Pogrzeb 24 33 35 39 32 34 44 38