Dokumenty i dane wymagane do przyjęcia zgłoszenia do sakramentu chrztu:

  1. akt urodzenia dziecka (odpis),
  2. datę i miejsce zawarcia ślubu rodziców,
  3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania, wiek),
  4. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
  5. zezwolenie na chrzest w przypadku, gdy rodzina zamieszkuje poza terenem naszej parafii.