Sakrament chorych można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia. 

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?

  • stolik, na nim krzyż,
  • obok zapalona świeca,
  • spodeczek, na nim nieco waty lub chleba,
  • woda święcona,
  • szklanka z woda i łyzka,
  • ręcznik.

Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.
 Sakrament jest udzielany 11.02 (Światowy Dzień Chorych - Święto NMP z Lourdes) oraz zawsze na życzenie wiernego.