Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  1. akt zgonu;
  2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).