Bez Jezusa nic nie możemy uczynić dla Królestwa Bożego. On nas wybrał i przeznaczył, abyśmy mocą Jego Ducha przynosili owoc dla sprawy zbawienia. Moc Boża przejawia się przez nas, gdy uznajemy, że to nie naszą siłą, ale dzięki Duchowi Świętemu wykona się wola Boga. Właśnie wtedy jesteśmy mocni z powodu Chrystusa, gdy jesteśmy słabi i bezsilni.